Luotettavaa ja huolellista työtä

Pyrimme kaikessa toiminnassamme olemaan luottamuksenne arvoinen ja pyrimme suorittamaan kaikki sovitut työt sopimusten mukaan. Palvelumme kokonaisuudet ovat tarkoitettu niin yksityisille asiakkaille kuin julkisellekin sektorille.

Kuljetuspalvelut

Kuljetamme maamassat, rakennuskoneet, rakennustarvikkeet ja muut tarvikkeet vesistökuljetuksena työmaalle Päijänteen alueella.

Saaristorakentaminen

Kaikki Päijänteen alueella tapahtuvat siirrot. Kaikenlaiset vesirakentamisen työt, esimerkiksi; vesistössä tapahtuvat purkutyöt, nostotyöt sekä asennustyöt Päijänteen alueella.

Lyhyt info Päijänteestä

Päijänne ja sen lähialueet muodostavat viranomaistiedoissa varsin suuren kokonaisuuden, joten se on pilkottu kolmeen osaan: Asikkalanselän alue, Päijänteen alue ja Ristiselän alue. Nämä kolmannen jakovaiheen osat sisältyvät laajempaan toisen jakovaiheen Suur-Päijänteen alueeseen. Päijänne on Kymijoen vesistön pääjärvi, joka sijaitsee Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntien alueilla. Päijänteen vesipinta-ala on noin 1 100 neliökilometriä, minkä lisäksi on saaria noin 330 neliökilometriä. Se on Suomen toiseksi suurin järvi, joka laskee Kymijokea myöten Suomenlahteen. Päijänteessä sijaitsee Suomen sisävesien syvin kohta, jossa on 95,3 metriä syvää

Ympäristö

Ympäristöasiat ovat aina todella ajankohtaisia. Ne koskevat kuluttajia, valtioita sekä yrityksiä. Yritysten tulee kantaa vastuunsa ympäristöstä oman toimintansa esimerkeillä. Vähentämällä päästöjä, toimimalla ympäristöystävällisesti ja luontoa kunnioittaen sekä noudattamalla lainsäädäntöä. Yrityksillä on näin hyvä lähtökohta kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Näin myös me pyrimme säästämään luonnonvaroja niin, että niitä riittäisi myös meidän jälkeemmekin. Me tunnistamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten minimointi ja toimintamme hyötynäkökohdat ovat aina toimintamme tukipilareita.